Giờ học quan sát con cá_Lớp nhà trẻ 01

Giờ học quan sát con cá_Lớp nhà trẻ 01

Giờ học kĩ năng sống tháng 12/2020

Giờ học kĩ năng sống tháng 12/2020

BÀI: CHÚNG MÌNH ĐƯỢC SINH RA NHƯ THẾ NÀO – Mục tiêu: * Kiến thức: Trẻ biết em bé được tạo ra như thế nào. * Kỹ năng: Rèn kỹ năng nhận diện, phát triển ngôn ngữ mạch lạc *...
Thực đơn tuần 05 tháng 12 năm 2020 (Từ ngày 28/12/2020 đến 02/01/2021)

Thực đơn tuần 05 tháng 12 năm 2020 (Từ ngày 28/12/2020 đến 02/01/2021)

Tiết dạy kĩ năng sống “Bé bày bàn ăn”

Tiết dạy kĩ năng sống “Bé bày bàn ăn”

Tiết dạy : “EM BÀY BÀN ĂN” – Mục tiêu: * Kiến thức: Trẻ nhớ những vật dụng ăn uống cần thiết và các bước bày bàn ăn. * Kỹ năng: Rèn kỹ năng sắp xếp, bày trí bàn ăn...
Tiết dạy vệ sinh cá nhân_Lớp nhà trẻ 01

Tiết dạy vệ sinh cá nhân_Lớp nhà trẻ 01

Tiết dạy vận động bò theo đường dích dắc_ Lớp mầm 1.

Tiết dạy vận động bò theo đường dích dắc_ Lớp mầm 1.

Tiết học khám phá màu thực phẩm_Lớp Lá 01.

Tiết học khám phá màu thực phẩm_Lớp Lá 01.

Tiết học khám phá hiện tượng núi lửa phun trào_Lớp Lá 2

Tiết học khám phá hiện tượng núi lửa phun trào_Lớp Lá 2

Tiết học làm thiệp tặng mẹ nhân dịp ngày 20/10/2020_Lớp Chồi.

Tiết học làm thiệp tặng mẹ nhân dịp ngày 20/10/2020_Lớp Chồi.

    
Thông báo một số nội dung phụ huynh cần chú ý tháng 12/2020 đến tháng 02/2020.

Thông báo một số nội dung phụ huynh cần chú ý tháng 12/2020 đến tháng 02/2020.