Hoạt động “Tổ chức giờ ăn dưới nhiều hình thức”

Hoạt động “Tổ chức giờ ăn dưới nhiều hình thức”

Hoạt động ngày thứ 7 (26/12/2020) “Tổ chức giờ ăn dưới nhiều hình thức” Mục tiêu: Rèn luyện kĩ năng tổ chức giờ ăn, kĩ năng cầm đũa, kĩ năng dùng cơm theo khay… để các cháu đủ tự tin...
Tiết dạy kĩ năng sống cuối tháng 12/2020.

Tiết dạy kĩ năng sống cuối tháng 12/2020.

BÀI : QUÝ TRỌNG THÂN THỂ – Mục tiêu : * Kiến thức : nhận biết các vùng nguy hiểm trên cơ thể. * Kỹ năng : phản ứng khi bị người khác đụng chạm đến các vùng nguy hiểm....
Tiết học thể chất “Bò theo đường dích dắc”_Lớp Mầm 02_Tháng 12/2020.

Tiết học thể chất “Bò theo đường dích dắc”_Lớp Mầm 02_Tháng 12/2020.

Tiết dạy thơ “Bé giúp mẹ”_lớp mầm 1_Tháng 12/2020

Tiết dạy thơ “Bé giúp mẹ”_lớp mầm 1_Tháng 12/2020

Tiết học quan sát quả quýt_Lớp nhà trẻ 2_Tháng 12/2020.

Tiết học quan sát quả quýt_Lớp nhà trẻ 2_Tháng 12/2020.

Giờ học nhận biết quả dưa hấu_Lớp nhà trẻ 02_Tháng 12/2020.

Giờ học nhận biết quả dưa hấu_Lớp nhà trẻ 02_Tháng 12/2020.

Tiết học làm Yaohurt trái cây_Lớp Lá 2_Tháng 12/2020

Tiết học làm Yaohurt trái cây_Lớp Lá 2_Tháng 12/2020

Giờ hoạt động góc lớp Lá 2_Tháng 12

Giờ hoạt động góc lớp Lá 2_Tháng 12

Tiết học làm ông già noel từ dĩa giấy_Lớp Chồi

Tiết học làm ông già noel từ dĩa giấy_Lớp Chồi

Giờ hoạt động ngoài trời lớp Chồi – Tháng 12/2020

Giờ hoạt động ngoài trời lớp Chồi – Tháng 12/2020