Tiết mục múa Vui đến trường_Lớp Lá 2_Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2022.