Tiết mục thể dục nhịp điệu ” Bông hồng tặng cô “_ Nhóm nhảy lớp Chồi _ Ngày nhà giáo VN 20/11/2017