Tiết dạy kĩ năng sống cuối tháng 12/2020.

BÀI : QUÝ TRỌNG THÂN THỂ
– Mục tiêu :
* Kiến thức : nhận biết các vùng nguy hiểm trên cơ thể.
* Kỹ năng : phản ứng khi bị người khác đụng chạm đến các vùng nguy hiểm.
* Thái độ : ý thức bảo vệ và chăm sóc cơ thể.
– Hoạt động chính :
+ Khởi động múa, hát đầu giờ.
+ Nhận biết các vùng nguy hiểm, thực hành tô màu.
+ Cách chăm sóc cơ thể.
+ Củng cố kiến thức cuối bài .