Tiết dạy kĩ năng sống “Bé bày bàn ăn”

Tiết dạy : “EM BÀY BÀN ĂN”
– Mục tiêu:
* Kiến thức: Trẻ nhớ những vật dụng ăn uống cần thiết và các bước bày bàn ăn.
* Kỹ năng: Rèn kỹ năng sắp xếp, bày trí bàn ăn
* Thái độ: Hình thành ý thức phụ giúp ba mẹ công việc nhà
– Hoạt động chính:
* Nhắc lại nội quy lớp học – Ôn bài cũ
* Chơi trò chơi “Chiếc túi thần kì” đoàn các vật dụng ăn uống.
* Tổ chức thi đua thực hành bày bàn ăn.