Thư mời tham dự ngày hội giới thiệu “Trường tiểu học của em”.