Thư mời Tham dự chương trình truyền thông phòng chống dịch bệnh cho trẻ mầm non