THƠ GIÚP BÀ

Chiều nay đi học về.                           Đườmg nhiều xe lắm đó.
Trên vỉa hè em thấy.                           Để cháu dắt bà qua.
Một bà già chống gậy                        Tay em nắm tay bà.
Muốn tránh xe qua đường.                Cùng bước qua đường rộng
Em vội dừng bước chân.                   Chia tay bà cảm động.
Đếnbên bà nói nhỏ:                           Khen mãi em bé ngoan.

Hoàng Thị Phảng (Ninh Bình)