Sinh hoạt chủ điểm chi đoàn tháng 9-10/2017 chủ đề ” Tuổi trẻ thành phố- Khát vọng và hành động “

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố năm 2017 với chủ đề “Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn”, thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần X, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Ngày 26/09/2017 Chi đoàn trường mầm non Ban Mai tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 9 – 10 năm 2017 với các nội dung, cụ thể như sau:

– Góp ý cho dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần X và Đại hội Đoàn toàn quốc lần XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

– Định hướng, gợi ý các nội dung và các giải pháp trong việc giáo dục lý tưởng cách mạng, lối sống đẹp trong đoàn viên gắn với cuộc vận động “Xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên Thành phố” năm 2017.

– Việc đổi mới phương thức, cải tiến, nâng chất sinh hoạt chi đoàn, tập trung các giải pháp thực hiện hiệu quả việc xây dựng chi đoàn vững mạnh theo tiêu chí “3 nắm, 3 biết, 3 làm” phát huy sức trẻ và trí tuệ của đoàn viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, các công trình, phần việc thanh niên góp phần phát triển địa phương, đơn vị.

– Rà soát việc triển khai và thực hiện Chương trình Rèn luyện đoàn viên gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

– Tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, truyền thống của Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh qua 09 kỳ Đại hội; truyền thống của ngành nghề, địa phương, đơn vị.

– Thảo luận, xây dựng và đề ra phương án thực hiện hiệu quả những mô hình, giải pháp trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên giải quyết những mục tiêu, công trình trọng điểm gắn với Nghị quyết Đại hội Đoàn của đơn vị.

Qua buổi sinh hoạt, các bạn đoàn viên như được tiếp thêm sức mạnh sau giờ làm việc căng thẳng thông qua các trò chơi giữa giờ, các bạn hào hứng tham gia trả lời các câu hỏi từ BCH thông qua hình thức bốc thăm may mắn và nhận nhiều phần quà hấp dẫn. Mong rằng các bạn luôn giữ nhiệt huyết của tuổi trẻ để đóng góp một phần sức trẻ thông qua hoạt động năm của chi đoàn để góp phần xây dựng Quận 9 ngày càng văn minh- hiện đại- nghĩa tình.