Hoạt động “Tổ chức giờ ăn dưới nhiều hình thức”

Hoạt động ngày thứ 7 (26/12/2020)
“Tổ chức giờ ăn dưới nhiều hình thức”
Mục tiêu: Rèn luyện kĩ năng tổ chức giờ ăn, kĩ năng cầm đũa, kĩ năng dùng cơm theo khay… để các cháu đủ tự tin bước vào lớp 1.
+11
430
Số người tiếp cận được
102
Lượt tương tác
Đưa bài viết lên đầu
Bạn và 37 người khác
1 bình luận
Thích

Bình luận
Chia sẻ