Giờ học kỹ năng Lau mặt của các bạn lớp Chồi 2

Thứ 7 mình làm gì ?
Thứ 7 mình đến trường cùng với các bạn, được cô hướng dẫn kỹ năng lau mặt đúng cách đấy các mẹ ơi!
Giờ học kỹ năng lau mặt đúng cách của các bạn lớp Chồi 2 sáng ngày 12/03/2022.