Giờ học kĩ năng sống tháng 12/2020

BÀI: CHÚNG MÌNH ĐƯỢC SINH RA NHƯ THẾ NÀO
– Mục tiêu:
* Kiến thức: Trẻ biết em bé được tạo ra như thế nào.
* Kỹ năng: Rèn kỹ năng nhận diện, phát triển ngôn ngữ mạch lạc
* Thái độ: Có ý thức chăm sóc và bảo vệ bản thân. Tôn trọng sự khác biệt về giới tính.
– Hoạt động chính:
* Nhắc lại nội quy lớp học. Ôn bài cũ
* Chơi trò chơi “Thế giới không tiếng động”.
* Kể chuyện “Chú TT Willy đi đâu”
* Củng cố kiến thức, trả lời câu hỏi.