Giờ hoạt động ngoài trời của các bạn khối Mẫu giáo

Giờ hoạt động, vui chời ngoài trời hàng ngày của các bạn khối mẫu giáo, các bạn nhỏ cần thời gian ra sân chơi 25 phút mỗi ngày theo lịch của nhà trường để tăng cường phát triển vận động và vui chơi thoả thích cùng bạn bè.