Đội ngũ

Cùng với cơ sở vật chất – cảnh quan môi trường,  đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường cũng đã có sự phát triển về số lượng cũng như chất lượng. Ban Giám hiệu nhà trường với 2 đồng chí có trình độ chuyên môn cao đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ quản lý hiện nay. Đặc biệt từ năm 2013 đến nay nhờ được sự quan tâm của UBND quận 9, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức chất lượng của đội ngũ ngày càng được nâng cao rõ rệt. Hầu hết giáo viên trong trường đều đạt và vượt chuẩn. Hiện nay nhà trường có tổng số 22 cán bộ giáo viên, nhân viên. Trong đó  trên 20% có trình độ Trung cấp, còn lại là Đại học và Cao học. Nhà trường có 02 Đảng viên chiếm 9% trong hội đồng sư phạm. 01 cán bộ đã học cao cấp lí luận chính trị và 01 cán bộ học trung cấp chính trị – hành chính.

Trải qua 12 năm cùng với sự trưởng thành và đổi mới của quê hương, đất nước. Đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên trường mầm non Ban Mai đã phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà trường: Đoàn kết nhất trí, không ngừng học tập, tự rèn luyện để nâng cao phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn đáp ứng tốt vai trò, nhiệm vụ của một đơn vị giáo dục. Nhiều năm qua tập thể sư phạm nhà trường đã nhận được nhiều Bằng khen, giấy khen của các cấp. Đó là một minh chứng sâu sắc cho quá trình trưởng thành và phát triển của một ngôi trường từ quy mô trường lớp đến chất lượng giáo dục toàn diện.