Bài hát “Niềm vui cô nuôi dạy trẻ”_cô Phạm Thương- Bích Trâm_Lễ đón nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục