Chương trình truyền thông phòng chống bệnh tay chân miệng và Zika

Phóng sự truyền thông phòng chống Bệnh Tay chân miệng:

Phóng sự truyền thông phòng chống bệnh Zika: