Chương trình học lớp Nhà trẻ 01 ( 12 đến 24 tháng )_ Nhóm Puppy

Chương trình học lớp Nhà trẻ 01 ( 12 đến 24 tháng )_ Nhóm Puppy

1. Phát triển thể chất      a. Vận động cơ bản:  – Đi theo hướng thẳng, đi trong đường hẹp. – Bước qua vật cản. – Chạy đuổi theo cô, chạy theo đường ngoằn ngoèo. – Bò chui qua...
Thời khóa biểu hàng ngày của bé khối nhà trẻ

Thời khóa biểu hàng ngày của bé khối nhà trẻ