Chương trình học lớp Mầm ( 3 tuổi đến 4 tuổi ) _ Lớp Nemo

Chương trình học lớp Mầm ( 3 tuổi đến 4 tuổi ) _ Lớp Nemo

1. Thể chất: – Cơ thể phát triển hài hòa, cân đối, khỏe mạnh, nhanh nhẹn, linh hoạt. – Đi trong đường hẹp dài 3m-0,2m. – Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh. – Chạy thay đổi tốc độ...
Thời khóa biểu hàng ngày của bé khối mẫu giáo

Thời khóa biểu hàng ngày của bé khối mẫu giáo