Chương trình học lớp Lá ( 5 đến 6 tuổi )_ Lớp Dolphin

Chương trình học lớp Lá ( 5 đến 6 tuổi )_ Lớp Dolphin

1. THỂ CHẤT a. Vận động – Đi: • Đi nhấc cao đầu gối. • Đi nối bàn chân tiến lùi. • Đi lên, xuống trên ván dốc dài 2m x 0.3m • Đi trên ghế thể dục ( không...
Thời khóa biểu hàng ngày của bé khối mẫu giáo

Thời khóa biểu hàng ngày của bé khối mẫu giáo