Chương trình học lớp Chồi ( 4 đến 5 tuổi )_ Lớp Dumbo

Chương trình học lớp Chồi ( 4 đến 5 tuổi )_ Lớp Dumbo

1. THỂ CHẤT: a. Đi: − Đi thẳng lưng có đội vật trên đầu − Đi bước lùi liên tiếp 3m. − Bước đi liên tục trên ghế thể dục hoặc trên vạch kẻ thẳng trên sàn. b. Chạy: −...
Thời khóa biểu hàng ngày của bé khối mẫu giáo

Thời khóa biểu hàng ngày của bé khối mẫu giáo