Chương trình học lớp Lá ( 5 đến 6 tuổi )_ Lớp Dolphin

Chương trình học lớp Lá ( 5 đến 6 tuổi )_ Lớp Dolphin

1. THỂ CHẤT a. Vận động – Đi: • Đi nhấc cao đầu gối. • Đi nối bàn chân tiến lùi. • Đi lên, xuống trên ván dốc dài 2m x 0.3m • Đi trên ghế thể dục ( không...
Chương trình học lớp Chồi ( 4 đến 5 tuổi )_ Lớp Dumbo

Chương trình học lớp Chồi ( 4 đến 5 tuổi )_ Lớp Dumbo

1. THỂ CHẤT: a. Đi: − Đi thẳng lưng có đội vật trên đầu − Đi bước lùi liên tiếp 3m. − Bước đi liên tục trên ghế thể dục hoặc trên vạch kẻ thẳng trên sàn. b. Chạy: −...
Chương trình học lớp Mầm ( 3 tuổi đến 4 tuổi ) _ Lớp Nemo

Chương trình học lớp Mầm ( 3 tuổi đến 4 tuổi ) _ Lớp Nemo

1. Thể chất: – Cơ thể phát triển hài hòa, cân đối, khỏe mạnh, nhanh nhẹn, linh hoạt. – Đi trong đường hẹp dài 3m-0,2m. – Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh. – Chạy thay đổi tốc độ...
Chương trình học lớp Nhà trẻ 02 ( 25 đến 36 tháng )_ Nhóm Pony

Chương trình học lớp Nhà trẻ 02 ( 25 đến 36 tháng )_ Nhóm Pony

1. Phát triển thể chất – Đi có mang vật trên lưng. – Chạy thay đổi tốc độ nhanh – chậm theo hiệu lệnh của cô. – Bò thẳng hướng có mang vật trên lưng – Bò, trườn qua vật...
Chương trình học lớp Nhà trẻ 01 ( 12 đến 24 tháng )_ Nhóm Puppy

Chương trình học lớp Nhà trẻ 01 ( 12 đến 24 tháng )_ Nhóm Puppy

1. Phát triển thể chất      a. Vận động cơ bản:  – Đi theo hướng thẳng, đi trong đường hẹp. – Bước qua vật cản. – Chạy đuổi theo cô, chạy theo đường ngoằn ngoèo. – Bò chui qua...
Thời khóa biểu hàng ngày của bé khối mẫu giáo

Thời khóa biểu hàng ngày của bé khối mẫu giáo

Thời khóa biểu hàng ngày của bé khối nhà trẻ

Thời khóa biểu hàng ngày của bé khối nhà trẻ