Bộ phận y tế nhà trường tăng cường test covid định kỳ cho các bạn học sinh toàn trường.

Trong 3 tuần học trực tiếp từ 14/02- 08/03/2022. Bộ phận y tế nhà trường đã tiến hành test nước bọt bằng kittest kháng nguyên cho toàn thể các bạn học sinh nhà trường nhằm phát hiện sớm học sinh nghi nhiễm, từ đó đảm bảo an toàn cho các bạn học cùng lớp. Kinh phí được trích từ quỹ chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ học sinh, quỹ cơ sở vật chất./.