Ban giám hiệu nhà trường phối hợp với Trung đoàn Gia Định (BTL Tp.HCM) và Quận đoàn 12, trao quà hỗ trợ Y, Bác sĩ Trung đoàn Gia Định và một số trạm y tế trên địa bàn Quận 12.

Sáng ngày 27 tháng 03 năm 2022 Ban giám hiệu trường mầm non Ban Mai đồng hành cùng Trung đoàn Gia Định (Bộ tư lệnh Tp.HCM) và Quận Đoàn 12 trong chương trình trao quà hỗ trợ Y, Bác sĩ Trung đoàn Gia Định và một số trạm y tế trên địa bàn Quận 12, cũng trong chương trình Đoàn đã trao tặng căn hộ cho thuê miễn phí nghĩa tình Quân- Dân cho bác sĩ quân y của Trung đoàn Gia Định.
Đây là một trong những chương trình đồng hành cùng các đơn vị nằm trong kế hoạch hoạt động xã hội thường niên của nhà trường./.