Bài hát ” Con cào cào “

Con cào cào có cái cánh xanh xanh,nó bay rất nhanh từ lùm cây sang bụi cỏ.

Con cào cào rất thích thể thao,nên mới bay nhanh mới nhảy rất cao.

Muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao,

ai muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao,

muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao,

ai muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao.