Thông báo một số nội dung tháng 07 và tháng 08/2022, thời gian nghỉ hè, thời gian nhập học năm học mới 2022- 2023.